PREDSTAVITEV EUROVELO SLOVENIJA 

EuroVelo je evropska mreža daljinskih kolesarskih poti in projekt, ki ga koordinira Evropska kolesarska federacija – ECF v Bruslju s sodelovanjem nacionalnih in regionalnih pridruženih partnerjev. Gre za 15 daljinskih, meddržavnih kolesarskih poti, ki prepredajo celotno Evropo. Te so namenjene kolesarskemu turizmu po celotni celini. Poti so zgrajene iz že obstoječih kolesarskih poti in cest, skupaj z predlaganimi in načrtovanimi kolesarskimi potmi, ki so potrebne za sklenitev vseh poti skupaj. EuroVelo je trenutno vzpostavljen na 45.000 kilometrih kolesarskih poti v Evropi, s ciljem vzpostavitve omrežja v dolžini 70.000 kilometrov.

Obeleževanje in postavitev grafične identitete EuroVelo kolesarske mreže v Sloveniji 
Slovenija se priključuje na evropsko kolesarsko omrežje EuroVelo, s tem pa tudi odpiramo vrata največjemu kolesarsko turističnemu produktu v Evropi, ki generira letno skoraj 5 milijard EUR prihodkov. Kot uradni, pogodbeni partnerji ECF, načrtovalci, nosilci, skrbniki ter izvajalci grafične podobe smo pristopili k realizaciji obeleževanja treh tras skozi Slovenijo. Na osnovi TOTEM SIGN elementov, smo oblikovali tipiziran informacijski sistem grafične identitete EuroVelo tras.