Zavod EuroVelo je s strani Evropske kolesarske zveze – ECF uradno priznani Nacionalni EuroVelo koordinacijski center v Sloveniji in je kot tak nosilec interesov projekta in blagovne znamke EuroVelo na ozemlju Republike Slovenije.

V Zavodu EuroVelo Slovenija smo se lotili celostne projektne študije in izvedbe enotnega konceptualnega označevanja kolesarskih poti EuroVelo, v cilju odprave nepoenotenega pristopa, predvsem pa pomanjkanja osnovnih informacij, ki jih je sedanja kolesarska signalizacija v Sloveniji deležna. TOTEM SIGN sistem oveleževanja predstavlja prijazen pristop tako v urbano, kot ruralno okolje, predvsem pa podaja prepotrebne informacije, namenjene kolesarjem na njihovi poti.

V drugi polovici leta 2015 pričenjamo z aktivnostmi na konkretnih izvedbenih delih trasiranja in označevanja EuroVelo trase 9, ki bo potekala na slovenskem ozemlju od Šentilja do Sečovelj. Celotna trasa poteka od Baltika (Poljska), preko Češke, Avstrije, Slovenije do Pule (Hrvaška). Skupna dolžina poti je 1930 km. 

V drugi in tretji fazi projekta trasiranja in obeleževanja EuroVelo daljinskih poti na slovenskem ozemlju bo umestitev tras EuroVelo 8 in EuroVelo 13.